Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Estkowskiego 3

66-400 Gorzów Wlkp.INSPEKTOR RODO

Administratorem danych osobowych
jest Szkoła Podstawowa nr 7
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul.Estkowskiego 3
Inspektorem danych jest
Fabian Storożak
z którym można się skontaktować:
storozak_f@wp.pl  /   667 659 240


LAUREACI I FINALIŚCI PRZEDMIOTÓW PRZEDMIOTOWYCH

ROK SZKOLNY

LAUREACI

FINALIŚCI

2017/2018

Hanna Cholewa - język angielski

Adam Kasak - chemia

Karolina Kopytko - język polski

Eryk Sikora - chemia

Filip Klimczak - język polski

Karolina Latoszewska - język polski

Denis Szoppe - język angielski

2016/2017

Wojciech Dominiak - chemia

Patryk Możejko - chemia

Konrad Zaleski - historia

2015/2016

Tomasz Cichy - chemia

Patrycja Kobak - język polski

Patryk Malewicz - historia

Maciej Paczka - historia

Weronika Białek - biologia

Weronika Białek - język polski

2014/2015

Natalia Krupska - biologia

Paulina Łapińska - chemia

Sara Staniaszek - język angielski

Julia Pakuła - język angielski

2013/2014

 

Julia Pakuła - język angielski

2012/2013

Daniel Kukawka - chemia

Daniel Kukawka - matematyka

Martyna Sukiennik - biologia

Barbara Niczyj - biologia

 

2011/2012

 

Daniel Kukawka - matematyka

2010/2011

Klaudia Dobosiewicz - język polski

Conrad Thomas - język angielski

 

2009/2010

Edwin Bortkiewicz - język niemiecki

Martyna Ciarka - biologia

Piotr Ganicz - fizyka

Bartosz Widelski - fizyka

Michał Czernik - historia

Bartosz Widelski - chemia

Bartosz Widelski - matematyka

 

2008/2009

Rafał Redziak - chemia

Sebastian Pawlak - historia

Iza Procek - biologia

Daniel Schubert - matematyka

Angelika Tyborska - chemia

2007/2008

Krzysztof Dyrda - chemia

Tomasz Kowalewski - chemia

Natalia Rzepecka - biologia

Monika Petri - biologia

Tobiasz Małecki - chemia

Agata Janulewicz - język polski

 

2006/2007

Justyna Jagódka - fizyka

Jacek Biernat - chemia

 

Kamil Jastrzębski - chemia

Paula Krupa - język polski

Olga Gireń - język polski

2005/2006

Agnieszka Różycka - chemia

Piotr Menciński - chemia

 

2004/2005

Agata Bartoszewicz- chemia

Dorota Zawadzka - biologia

Dorota Zawadzka- język polski

Gustaw Nawrocki - matematyka

2003/2004

Iga Gigoła - język polski

Gabriela Balicka - język polski

Marta Piekarz - język polski

 

2002/2003

Marta Dudek - język polski

Aleksandra Hajdo - biologia

Piotr Milczanowski - fizyka

Marta Płaczkowska - fizyka

Łukasz Niszczot - chemia

Sabina Żurawska - informatyka

 

Aleksandra Hajdo - język angielski

Sabina Żurawska - matematyka

Cezary Górzny - historia

Ewa Baraniuk - historia

Krzysztof Filipiak - historia

Aleksander Baran - chemia

Sabina Żurawska - chemia

2001/2002

Marta Dudek - fizyka

 

Alicja Bukowska - język polski

Barbara Włodarczyk - język polski

Katarzyna Koczorowska - język polski

Renata Pulkowska - język polski

Anna Górzna - chemia

Sabina Żurawska - matematyka

2000/2001

Katarzyna Koczorowska - fizyka

Marta Piekarz - język polski

 

 

Uprawnienia laureatów i finalistów:

  1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną- § 20 ust.7.
  2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku - § 39 ust. 1 i 2.
  3. Zwycięzcom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów przysługują również preferencje rekrutacyjne. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły - § 8 ust.8.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami).