Trzecioklasisto!
W tym roku szkolnym w planie znajdziesz 2 nowe przedmioty: zajęcia techniczne i edukację dla bezpieczeństwa (EDB).

 
Klasa III A
 
wychowawca - p. Ewa Wiśniewska
 
Lp. Godzina Poniedziałek Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 8.00-8.45 wdż w-f / informatyka j.polski  informatyka (gr.1) / j.francuski matematyka *
2. 8.50-9.35 historia  j.angielski / w-f  geografia  j.polski  j.polski
3. 9.40-10.25  matematyka  matematyka  historia  matematyka  matematyka
4. 10.30-11.15  w-f / informatyka  religia  fizyka  WOS  technika
5. 11.25-12.10  informatyka / w-f  chemia  l.wychowawcza  j.angielski / w-f  j.angielski / w-f
6. 12.30-13.15  biologia  technika j.niemiecki  w-f / j.angielski  w-f / j.angielski
7. 13.20-14.05  -------  j.polski    religia ---- / j.angielski
8. 14.10-14.55  --------  j.polski    EDB  


 Klasa III B

wychowawca - p. Ewa Gołębiowska

Lp. Godzina Poniedziałek  
Wtorek
     Środa    
   Czwartek   
Piątek
1. 8.00-8.45 j.polski
 j.polski j.niemiecki (III.1) / informatyka matematyka * informatyka / j.angielski (III.1)
2. 8.50-9.35  j.angielski (III.1) / j.niemiecki (III.1)  j.polski  fizyka matematyka  j.niemiecki (III.1) / j.angielski (III.1)
3. 9.40-10.25  technika  biologia  geografia  w-f  w-f
4. 10.30-11.15  matematyka  chemia  historia  w-f  w-f
5. 11.25-12.10  historia  matematyka  l.wychowawcza  WOS  j.polski
6. 12.30-13.15  j.niemiecki (III.1) / informatyka  matematyka wdż  religia  j.polski
7. 13.20-14.05  informatyka / j.angielski (III.1)  religia    EDB  
8. 14.10-14.55  --------  technika    --------  


 Klasa III C

wychowawca - p. Elżbieta Wojtunik-Pietek

Lp. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 j.niemiecki (III.0) / j.angielski (III.0) j.angielski (III.1) historia w-f (chłopcy) j.niemiecki (III.1)
2. 8:50-9:35 j.polski j.polski j.niemiecki (III.1) / j.angielski (III.1) w-f (chłopcy) geografia
3. 9:40-10:25 j.polski chemia fizyka WOS technika
4. 10:30-11:15 historia biologia informatyka / w-f (chłopcy) EDB matematyka
5. 11:25-12:10 j.niemiecki (III.1) / j.angielski (III.1) technika l.wychowawcza religia j.polski
6. 12:30-13:15 matematyka religia matematyka matematyka j.polski
7. 13:20-14:05 -------- informatyka / w-f (dz) wdż w-f (dziewczęta) w-f (dz) / informatyka
8. 14:10-14:55 --------- w-f (chł) / informatyka -------- w-f (dziewczęta) -------


Klasa III D

wychowawca - p. Małgorzata Broniarek
 
Lp. Godzina Poniedziałek  
Wtorek            
Środa            
Czwartek        
Piątek             
1. 8.00-8.45  matematyka matematyka fizyka ---------  technika
2. 8.50-9.35  w-f  chemia historia j.angielski / informatyka  j.polski
3. 9.40-10.25  j.angielski (II.1) / j.niemiecki (III.0)  w-f j.polski  j.polski  informatyka / j.angielski
4. 10.30-11.15  j.niemiecki (III.0) / j.angielski (III.1)  j.polski matematyka  j.polski  j.angielski / informatyka
5. 11.25-12.10  geografia  biologia  l.wychowawcza  EDB wdż
6. 12.30-13.15  historia  informatyka / j.angielski  w-f  WOS ---------
7. 13.20-14.05 ---------  technika  w-f  matematyka ---------
8. 14.10-14.55    religia    religia