Regulamin Szkolnej Ligi Geograficznej

1. Celem Ligi Geograficznej jest:

            - rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu geografii

            - poszerzenie wiedzy i umiejętności geograficznych

            - wyłonienie Mistrza Geografii

2. W Lidze mogą brać udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych SP 7.

3. Liga Geograficzna składa się z 7 etapów i będzie trwać od października do maja.

4. Każdy etap polega na:

- samodzielnym rozwiązaniu określonych testów wiedzy z geografii

- zbieraniu punktów za wykonane zadania testowe

* Zadania mogą wykraczać poza program gimnazjum.

5. Zwycięzca całej Ligi otrzyma tytuł Mistrza Geografii, dyplom oraz końcową ocenę celującą z geografii.

6. Zasady punktacji w Lidze:

            - każdy etap – maksymalnie 24 punkty.

            - o zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne etapy.

 

opiekun: p. Paweł Zapart