PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

rok szkolny 2018/2019

Nazwisko i imię Rodzaj prowadzonych zajęć Termin
Dzień Godzina gabinet
Balbierz Agnieszka Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
wtorek 14.10 - 14.55 217
Balbierz Agnieszka Koło polonistyczne wtorek 15:00 - 15:45 217
Balbierz Agnieszka Konsultacje z j.polskiego wtorek 15:00 - 15:45 217
Broniarek Małgorzata Konsultacje z historii poniedziałek
(raz w miesiącu)
14:10 - 14:55 123
Czerwińska Paulina
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
poniedziałek
czwartek
13:20 - 14:05
15:00 - 15:45
216
Cierach Leszek Koło filmowe piątek 14:55 - 15:40 313
Cierach Leszek Szachy
czwartek 12:30 - 13:15 313
Duszka-Sondej Aleksandra Konsultacje z biologii i przyrody
poniedziałek 14:10 - 14:55 125
Fleming-Rybska Jolanta Zajęcia z j.polskiego przygotowujące do egzaminu - kl.3c, 3d piątek 12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
217
Fleming-Rybska Jolanta Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego poniedziałek 12:30 - 13:15 118
Jasicka Barbara Zajęcia konsultacyjne z fizyki poniedziałek 15:00 - 15:45 315
Kowalczyk Natalia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - kl. 1b wtorek 11:25 - 12:10 305
Kowalczyk Natalia Przyjaciele Zippiego środa 12:30 - 13:15 305
Kowalczyk Natalia Program "Poznaję Polskę" poniedziałek
wtorek
środa
piątek
12:30 - 13:15
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
11:25 - 12:10
305
Krzyżaniak Magdalena Kółko plastyczne piątek 12:30 - 13:15 118
Nawrocka Grażyna Kółko teatralne piątek 13:15 - 14:00 biblioteka
Nosalska Dorota Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego - klasa 2a poniedziałek 13:20 - 14:05 306
Nosalska Dorota Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej
środa 12:30 - 13:15 125
Nosalska Dorota Kółko plastyczne czwartek 11:25 - 12:10 306
Ostropolska Magdalena Przygotowanie do egzaminu piątek 16:00 - 17:00 307
Sapierzyńska- Zygmunt Monika Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego środa
13.20 - 14.05 310
Sętkowska Urszula Konsultacje z wos-u czwartek
14:15 - 15:00 121
Szmytkiewicz Krzysztof Koło języka japońskiego

poniedziałek

12:30 - 13:15

107
Szmytkiewicz Krzysztof Przygotowanie do egzaminu

poniedziałek

15:05 - 15:50

107
Szwaluk Janina Zajęcia socjoterapeutyczne środa 12:30 - 13:15 213
Szwaluk Janina Koło plastyczne wtorek 11:25 - 12:10 213
Takuszewicz Joanna Zebrania Samorządu Uczniowskiego czwartek 12:10 - 12:30 207
Tessmann Anna Zajęcia konsultacyjne piątek 13:20 - 14:05 212
Tessmann Anna Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego piątek 12:30 - 13:15 212
Wojtunik-Pietek Elżbieta Zajęcia wyrównawcze z matematyki - kl.4
poniedziałek 13:20 - 14:05 215
Wojtunik-Pietek Elżbieta Zajęcia wyrównawcze z matematyki - kl.3 środa 13:20 - 14:05 215
Wojtunik-Pietek Elżbieta Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
wpisane w plan lekcji 215
Zapart-Bobrowicz Dorota
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - kl. 1a
wtorek 11:25 - 12:10
304
Zapart-Bobrowicz Dorota Koło matematyczne - kl. 1 czwartek 11:25 - 12:10 304
Zawadzka Maria Koło chemiczne dla klas 3
środa 13.20 - 15.00 317
Zawadzka Maria Konsultacje środa 15:00 - 15:30
317