"NASZA SIÓDEMKA"

Z dniem 19 grudnia 2007 roku przy Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęło działalność Szkolne Koło w ramach Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole o nazwie "Nasza Siódemka". 

LSPSz to organizacja pożytku publicznego, której zadaniem jest pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych w celu:

  • pomocy uczniom szczególnie uzdolnionym z różnych dziedzin poprzez przyznawanie im stypendiów naukowych i nagród,
  • wspierania finansowego szkoły celem zaopatrzenia w pomoce dydaktyczne.

Stowarzyszenie przyznało stypendium naukowe kilku uczniom Siódemki.
W 2008 r. przy wsparciu finansowym Rady Rodziców dokonano zakupu nowej kserokopiarki, a w roku 2010 wyposażono siłownię szkolną.
W roku szkolnym 2016/2017 zakupiono ławki i krzesła do gabinetu 107 oraz rolety do gabinetu 304.

Zachęcamy wszystkich, którym nie jest obojętny los uczniów Gimnazjum nr 7, aby zostali członkami "Naszej Siódemki". Wystarczy wypełnić deklarację i dostarczyć ją do sekretariatu.

Inną formą wsparcia naszej szkoły jest przeznaczenie 1% podatku na Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole - które jest Organizacją Pożytku Publicznego - z adnotacją "Szkoła Podstawowa nr 7".


Pamiętaj!

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole to fundusz stypendialny, zakup pomocy naukowych, inne formy pomocy szkole i uczniom.
Wpłacając na Stowarzyszenie wspierasz rozwój talentów uczniowskich oraz pomagasz swojej szkole.