Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

2019/2020Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Estkowskiego 3

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax (95) 722-64-54

sekretariat@sp-7.plINSPEKTOR RODO

Administratorem danych osobowych
jest Szkoła Podstawowa nr 7
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul.Estkowskiego 3
Inspektorem danych jest
Fabian Storożak
z którym można się skontaktować:
storozak_f@wp.pl  /   667 659 240


PEDAGOG - PSYCHOLOG - LOGOPEDA

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Pedagog

p.Janina Szwaluk

Psycholog

p.Paulina Czerwińska

Logopeda

p.Elżbieta Smakulska

poniedziałek:    

wtorek:

środa:

czwartek:

piątek:

8:00-13:00

10:00-15:00

10:00-14:00

8:00-13:00

10:00-12:00

 12:00 - 16:00

---

---

12:00 - 16:00

---

---

11:15-12:00 i 13:30-15:30

14:30 - 15:30

---

---

 

Najważniejsze zadania pedagoga szkolnego:

 1. Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów. Kontrola uczniów drugorocznych.
 3. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.
 4. Realizacja programów: "Zdrowa i bezpieczna szkoła", "Szkoła bez przemocy", "Lepiej zapobiegać niż karać"
 5. Prowadzenie profilaktyki uzależnień.
 6. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.
 7. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego.
 8. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców.
 9. Organizowanie pomocy materialnej i opieki dla uczniów opuszczonych, osieroconych, z rodzin wielodzietnych, z rodzin zastępczych, z rodzin patologicznych.
 10. Udzielanie pomocy:
 • w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 • w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
 • w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami,
 • uczniom wybitnie uzdolnionym.

 

Współpraca z:

 • nauczycielami i wychowawcami,
 • pielęgniarką szkolną,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Sądem Rodzinnym,
 • Kuratorem Sądowym,
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
 • Policją,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.