RZECZNIK PRAW UCZNIA


p.
Krzysztof Szmytkiewicz

 


STATUT SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

 1. Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia wybierają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wlkp., w wyborach demokratycznych spośród nauczycieli. Rzecznika wspomaga asystent wybrany spośród uczniów klas IV-VIII i dotychczasowego Gimnazjum nr 7.
 2. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia i asystenta trwa 2 lata z możliwością jej przedłużenia.
 3. Szkolny Rzecznik Ucznia ma obowiązek:
 • bronić uczniów, których prawa są łamane,
 • propagować wiedzę o prawach ucznia.
 1. Rzecznik ma prawo zgłaszać wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz bronić uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Szkolnej Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej.
 2. Działalność Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia wybranego spośród uczniów szkoły, nie powinna być oceniana przez nauczycieli i mieć wpływu na ocenę zachowania.
 3. Rzecznik przyjmuje dwa typy skarg:
 • pisemne (podpisane), rozpatrywane w trybie administracyjnym. Droga interwencji jest następująca: rzecznik najpierw interweniuje u nauczyciela, a jeżeli nie odniesie to skutku to odwołuje się kolejno wychowawcy, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wlkp., Kuratora Oświaty. Skarga taka musi być dostarczona osobiście lub przez asystenta rzecznika.
 • ustne – mają one na celu ukazanie istniejących problemów. Skargi te nie mogą być użyte w konfrontacji z konkretną osobą. Po zebraniu większej ilości takich skarg, rzecznik przedstawia problem władzom szkoły, mówiąc jedynie o zjawisku.
 1. Rzecznik nie może nic nikomu zarzucić, do niczego zmusić. Jego zadaniem jest wskazywanie, co o danej sytuacji mówi prawo, jeśli nie uda mu się przekonać racjonalnymi argumentami, może odwołać się do odpowiedniego organu nadrzędnego.
 2. W przypadku odwołania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia przez SU, Radę Pedagogiczną lub jego rezygnacji, uczniowie szkoły dokonują wyboru nowego rzecznika.
 3. Kadencja nowego rzecznika trwa 2 lata.
 4. Rzecznik nie ustanawia żadnych praw.