KADRA PEDAGOGICZNA

 

Dyrektor szkoły: Maria Zawadzka

 

Biologia: Aleksandra Duszka-Sondej

Chemia: Maria Zawadzka

Edukacja dla bezpieczeństwa: Roman Pęcherz

Fizyka: Barbara Jasicka

Geografia: Paweł Zapart

Historia: Małgorzata Broniarek

Informatyka: Leszek Cierach, Paweł Zapart

Język polski: Agnieszka Balbierz, Jolanta Fleming-Rybska, Anna Tessmann

Język angielski: Mykola Smikhovskyy, Krzysztof Szmytkiewicz

Język niemiecki: Magdalena Kaczmarczyk, Monika Sapierzyńska-Zygmunt

Język francuski: Magdalena Ostropolska

Matematyka: Elżbieta Wojtunik-Pietek

Muzyka: Joanna Jedut-Jabłońska

Nauczanie wczesnoszkolne: Dorota Zapart-Bobrowicz, Natalia Kowalczyk, Dorota Nosalska

Plastyka: Magdalena Krzyżaniak

Religia: Joanna Takuszewicz

Wiedza o społeczeństwie: Urszula Sętkowska

Wychowanie do życia w rodzinie: Janina Szwaluk

Wychowanie fizyczne: Ewa Gołębiowska, Karolina Wojtasik-Kocoń

Zajęcia techniczne: Ewa Wiśniewska

 

Bibliotekarz: Grażyna Nawrocka

Logopeda: Elżbieta Smakulska

Opiekun świetlicy: Joanna Kamczyc, Ewa Wiśniewska

Pedagog: Janina Szwaluk

Psycholog: Paulina Czerwińska

Rewalidacja: Renata Pawełczyk, Iwona Wiszczuk