KOMPLEKSOWE UMIEJĘTNOŚCI - GWARANTEM PRZYSZŁOŚCI

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. uprzejmie informuje, iż w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 organizowane będą dodatkowe (nieodpłatne) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach projektu "Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania - zestawu interaktywnego. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, podręczniki, ćwiczenia, programy i filmy edukacyjne oraz zestawy do doświadczeń.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie było wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego i złożenie w sekretariacie szkoły lub u wyznaczonej osoby w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2012 r. (w przypadku uczniów niepełnoletnich kwestionariusz podpisuje również rodzic lub opiekun prawny).
Kwestionariusz rekrutacyjny można było pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Wydziału Edukacji  www.edu.gorzow.pl  w zakładce: Projekty unijne.

 

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Małgorzata Broniarek.

 

?

?