Nasza szkoła będzie uczestniczyć w projekcie „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do dnia 7 października 2016r. należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, które są do pobrania w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas. Uczeń na formularzu zgłoszeniowym wybiera jedno zadanie wiodące, ale będzie mógł uczestniczyć w większej liczbie zadań w miarę wolnych miejsc.

zad. 1 dla uczniów – Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy (zajęcia m.in. na platformie edukacyjnej, zajęcia z języka angielskiego i z języka niemieckiego).
zad. 2 dla uczniów – Doradztwo edukacyjno-zawodowe –BLENDED LEARNING, w tym zajęcia na platformie edukacyjnej oraz badanie Indywidualny Plan Działania (IPD) trening umiejętności osobistych, doradztwo zawodowe, indywidualne sesje doradztwa z coachingiem.
zad. 3 dla nauczycieli
zad. 4 dla uczniów – Nauczanie metodą eksperymentu ( zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki i zajęcia wyrównawcze, zajęcia laboratoryjne z chemii, biologii i fizyki, wycieczka do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze)
zad. 5 dla uczniów – Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
zad. 6 dla nauczycieli
zad. 7 dla uczniów i nauczycieli –Technologie informacyjno-komunikacyjne. ( Kurs programowania gier i animacji dla uczniów).

Zajęcia są nieodpłatne


Załączniki:
Prezentacja projektu 8.2.2

Materiały informacyjne 8.2.2

Regulamin projektu  8.2.2


Zajęcia Projektowe:

 


Linki do gier zrealizowanych w ramach zajęć z programowania w ramach projektu 8.2.2 „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ADAM MRZYGŁÓD

GRA KOLORY

 TOMASZ SUROWIEC

GRA LOBO

 

JAKUB DROŻDŻ

GRA KUBY

JAKUB PATEREK

ANGRY BIRDS